100-lecie Polonii Golina

2017-11-03 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

Ten rok jest wyjątkowo ważny dla Polonii Golina. Klub obchodzi swoje 100-lecie. Z tej okazji Polonia zorganizowała uroczyste wydarzenie, podczas którego nie zabrakło przedstawicieli OZPN Konin. Tak znamienita rocznica sprawia, że Polonia jest najstarszym klubem na mapie naszego okręgu i jednym z najstarszych organizacji sportowych w Polsce.

Włodarze klubu zadbali o odpowiednią oprawę uroczystości, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach Stefana Bielika, Starosty Powiatu konińskiego, Mirosława Durczyńskiego, Burmistrza Goliny oraz radnych miasta i gminy Golina. Środowisko piłkarskie reprezentowali: Grzegorz Pietrzak, Prezes OZPN Konin, oraz Robert Nadgrodkiewicz, Wiceprezes KOZPN i Grzegorz Pawlak, dyrektor biura. Na spotkaniu obecny był również Gotfryd Kuryło, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wśród gości znaleźli się również sponsorzy, sympatycy oraz byli i obecni zawodnicy Polonii Golina. Nie zabrakło także reprezentantów miejscowych instytucji publicznych.

Spotkanie otworzył Krzysztof Strajch, Prezes Polonii Golina, który powitał zebranych i wygłosił krótką przemowę na temat historii klubu, jego osiągnięć i planów.

100 lat to kawał czasu. W tym czasie przez klub przewinęło się wiele pokoleń zawodników i działaczy. Chciałbym właśnie dziś podziękować im za wkład włożony w działalność, godne reprezentowanie i promowanie miasta – powiedział Krzysztof Strajch.

Bezpośrednio po przemówieniu prezesa dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń i medali przyznanych przez PZPN, WZPN, OZPN Konin oraz Związek Ludowych Zespołów Sportowych.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wystawę zdjęć obrazującą historię klubu.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie uhonorował klub pamiątkową paterą. Ponadto z rąk Grzegorza Pietrzaka oraz Roberta Nadgrodkiewicza, Polonia Golina otrzymała voucher w wysokości 1500 zł do skorzystania z oferty marki ZINA.