Pracowali nad statutem i zatwierdzili nowe władze Kolegium Sędziów

2018-03-24 17:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

16 marca obradował Zarząd OZPN Konin. Członkowie Zarządu spotkali się w siedzibie okręgu.

Głównym przedmiotem spotkania było opracowanie projektu Statutu Konińskiego OZPN, który zostanie przedstawiony i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. Delegaci otrzymają projekt 30 dni przed zjazdem, aby mogli się z nim zapoznać i odnieść podczas zebrania. Data Walnego Zgromadzenia zostanie podana w najbliższych dniach.

Tematem rozmów była również organizacja Finału Pucharu Polski na szczeblu OZPN Konin. Termin i miejsce spotkania zaproponuje w najbliższym czasie Wydział Gier i Ewidencji.

Zarząd zatwierdził również skład Zarządu Kolegium Sędziów OZPN Konin, który został zaproponowany przez Jerzego Szwacińskiego, Przewodniczącego Kolegium. Skład Zarządu KS OZPN Konin jest następujący:

  • Jerzy Szwaciński – Przewodniczący Kolegium Sędziów
  • Jacek Kuznowicz – zastępca Przewodniczącego KS Konin
  • Bartłomiej Zywert – Sekretarz
  • Dawid Niedzielewski – Skarbnik
  • Tomasz Zieliński – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
  • Jarosław Lewandowski – Członek Zarządu ds. organizacyjnych
  • Dariusz Balkowski – Członek Komisji ds. Mediów
  • Michał Wanjas – Szef Szkolenia Obserwatorów
  • Paweł Kwaśniewski – członek zarządu
  • Grzegorz Łakomicki – Referent obsady sędziów

Zarząd OZPN Konin składa gratulacje oraz życzy powodzenia nowym władzom Kolegium Sędziów.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Pietrzak (Prezes), Roman Jaszczak (Wiceprezes), Robert Nadgrodgiewicz (Wiceprezes), Krzysztof Jurkiewicz, Edward Krawczyk, Marek Pingot, Grzegorz Pawlak oraz Bartłomiej Tarłowski (Członkowie Zarządu). Jerzy Szwaciński (Przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN Konin), Zdzisław Cichy (Honorowy Prezes OZPN Konin), Tadausz Sosnowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZPN Konin).Partner Techniczny OZPN Konin