Obradował Zarząd OZPN Konin

2018-04-22 20:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

20 kwietnia odbył się Zarząd OZPN Konin. Głównymi tematami obrad były organizacja Finału Pucharu Polski oraz organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Uczestnicy spotkania: Grzegorz Pietrzak (Prezes OZPN Konin), Roman Jaszczak (Wiceprezes), Grzegorz Pawlak, Marek Pingot, Krzysztof Jurkiewicz, Edward Krawczyk, Bartłomiej Tarłowski (członkowie Zarządu)

W trakcie obrad zatwierdzono  regulamin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 1. Otwarcie Zebrania:
  • Powitanie przybyłych gości
 2. Minuta ciszy (uczczenie pamięci działaczy i zawodników, którzy zmarli w okresie obowiązywania obecnej kadencji Zarządu: czerwiec 2016 - kwiecień 2018). Prosimy, aby Prezesi klubów do 6 maja przekazali informacje na temat osób, które powinny zostać wymienione podczas minuty ciszy. Na adres bartlomiej.tarlowski@koninskiozpn.pl prosimy przesyłać zdjęcia takich osób oraz kilka informacji na ich temat (imię, nazwisko, wiek, pełniona funkcja - czym się dana osoba zasłużyła dla klubu) 
 3. Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy
 4. Powołanie Protokolanta zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 6. Wybór Komisji i ukonstytuowanie się
  • Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
  • Komisja Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 8. Wręczenie odznaczeń
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Konińskiego OZPN za okres od 3 czerwca 2016r. do 12 maja 2018r. 
  • Film
  • Podsumowanie działalności Wydziałów i Komisji
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OZPN Konin
 11. Dyskusja nad sprowadzaniem i udzielenie absolutorium
 12. Wystąpienie zaproszonych gości
 13. Przyjęcie i zatwierdzenie Statutu Konińskiego OZPN
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Zakończenie obrad
 16. Udział w meczu: Tur Turek – Obra Kościan (poczęstunek w trakcie i po meczu)Partner Techniczny OZPN Konin