Żak F2 - zgłoszenia nowych drużyn

2018-04-25 12:54:30, Jarosław Kawka - Wydział Gier i Ewidencji

Wydział Gier informuje, że ze względu na zgłoszenia nowych drużyn do poszczególnych grup w klasie rozgrywkowej Żak F2 zgodnie z unifikacją mecze trwały będą 1x12 minut, natomiast zgodnie z duchem fair play nowe drużyny nie będą klasyfikowane.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący WG
Jarosław Kawka
Partner Techniczny OZPN Konin