Trwają zapisy na kurs Grassroots C

2018-06-27 22:00:00, Marcin Woźniak - Wydział Szkolenia

Uruchomione zostały ​zapisy na kursy Grassroots C we wszystkich okręgach - kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim oraz strefie poznańskiej.

Warunkami niezbędnymi do przyjęcia na szkolenie są:

  • posiadanie wykształcenia min. średniego,
  • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenia antykorupcyjnego (do wydruku w trakcie rejestracji),
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia zajęć,
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (istnieje możliwość uczestnictwa w kursie organizowanym przez Związek).

Na każdy z kursów dostępne są 32 miejsca, a o przyjęciu decyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. Koszt udziału wynosi 800 złotych.Zgłoszenia na kurs należy realizować za pośrednictwem portalu PZPN 24.

Poniżej dokładny harmonogram kursów.
Partner Techniczny OZPN Konin