Władze

                                        Zarząd

                          Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Lp. Imię i Nazwisko  Pełniona funkcja
1.

Tadeusz Jaroniewski

Prezes
2.

Edward Krawczyk

Wiceprezes ds. organizacyjnych
3.

Maciej Podziński

Członek, Sekretarz
4.

Jacek Juszczak

Członek
5.

Grzegorz Bandziorowski

Członek
6.

Andrzej Sobański

Członek
7.

Mateusz Kujawa

Członek
8.

Wolski Grzegorz

Członek
9.

Jarosław Wojciechowski

Członek