WAŻNE DLA WSZYSTKICH KLUBÓW

2011-05-17 12:02:49, Lidia Rakowska

Zmiana zasad rejestracji zawodników w systemie Extranet

Uprzejmie informujemy, że Uchwała Zarządu PZPN nr VI/79 z dnia 19.04.2011r. zmienia zasady dotyczące rejestracji

zawodników w systemie Extranet oraz wydawania elektronicznych kart identyfikacyjnych a mianowicie :

1. Rejestracja zawodników w systemie Extranet będzie odbywać się od dnia w którym ukończyli oni 7 rok życia. 


2. Elektroniczne karty identyfikacyjne będą wydawane dla zawodników którzy ukończyli 16 rok życia (karta czerwona),

z zastrzeżeniem iż dotychczas wydane karty zachowują ważność (karta „zielona”). 


3. Koszt wydania karty (16,- zł.) pokrywać będzie zawodnik. 


4. Na elektronicznej karcie identyfikacyjnej umieszczona będzie data urodzenia zawodnika.