Zostań sędzią piłkarskim. Wkrótce startuje kurs

2017-11-19 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

W ostatnim czasie ogromnie wzrosło zainteresowanie profesją sędziego piłkarskiego. Nie bez znaczenia są tutaj sukcesy Szymona Marciniaka na arenie międzynarodowej. Kolegium Sędziów Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i ogłasza nabór kandydatów oraz kandydatek na sędziów piłki nożnej. Na początku przyszłego roku przeprowadzony zostanie specjalny kurs, który pozwoli zdobyć uprawnienia arbitra piłkarskiego.

Po sukcesie poprzedniej edycji szkolenia, w której udział wzięło ponad 30 kandydatów, wychodzimy z inicjatywą kolejnego kurs. Zależy nam na pozyskaniu kandydatów, którzy w przyszłości odniosą na tym polu sukcesy – wyjaśnia Paweł Woźniak, Przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN Konin.

Kurs rozpocznie się w lutym 2018r. i potrwa do kwietnia. Zajęcia odbywać się w ramach 8 sesji szkoleniowych przeprowadzonych w cotygodniowych blokach. Całość zakończy się egzaminem, który potwierdzi nadanie kandydatom uprawnień do sędziowania meczów piłki nożnej.

Kandydat na sędziego powinien:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być niekarany,
  • posiadać dobrą kondycję fizyczną,
  • mieć wykształcenie co najmniej średnie (lub być trakcie nauki).

W jaki sposób zgłosić się na kurs?

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (pobierz)
  • wypełnić i podpisać oświadczenie o niekaralności (pobierz)
  • dostarczyć kserokopię dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki)

Przystępując do Kursu Sędziowskiego 2018, uczestnik musi mieć ukończony 16 rok życia. Kandydaci poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie.

Zapisy prowadzone będą do 15 lutego 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 693630797 oraz adresem mailowowym: sedziakonin@koninskiozpn.pl