Formularz przystąpienia do Klubu Partnera OZPN Konin

Nazwa firmy / Nazwa instytucji

Adres

Telefon kontaktowy

Email

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Partnera

Opis profilu działalności firmy / instytucji

Forma wsparcia

darowizna finansowa

darowizna materialna

wsparcie merytoryczne

Deklarowana kwota wsparcia