Wicher Dobra z Nowym Zarządem

2019-03-01 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

24 lutego 2019r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd członków M-GLKS Wicher Dobra, podczas którego został wybrany nowy zarząd klubu na kolejną czteroletnią kadencję. Nowym Prezesem klubu został Tomasz Rosiński. Skład Zarządu uzupełniają:  Wiceprezesi: Sebastian Gwizdalski oraz Jan Dzierdzicki, Sekretarz: Wojciech Pawłowski i Członkowie: Włodzimierz Jeżyk, Andrzej Śmieja, Michał Kwiatkowski. W trakcie zebrania wybrano również Komisję Rewizyjną, która będzie czuwać na prawidłowością prac zarządu. W skład komisji weszli Janicki, Szymanowski i Będziechowski.

W działalności naszego klubu nie ma pustych przebiegów. Praca szkoleniowa, wychowawcza, organizacyjna, inwestycyjna nawzajem się przeplatają dlatego ten Klub tętni życiem od rana do wieczora. Za te prace zarząd klubu dziękuję wszystkim od zawodników po trenerów, działaczy, kibiców i rodziców za wspólnie spędzone lata. Dzisiaj ster władzy w Klubie przejmują następni postaram się ich wspierać z całych swoich sił i proszę Was również o pomoc i wsparcie, aby nasze pierwotne, wzniosłe idee, które przyświecały nam od początku, nigdy nie zostały wymazane - powiedział ustępujący Prezes Michał Kwiatkowski.

Zarząd OZPN Konin składa podziękowania dotychczasowemu Zarządowi Wicher Dobra za trud i wysiłek na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie okręgu konińskiego. Jednocześnie gratuluje wyboru nowych władz klubu na czele z Tomaszem Rosińskim wyrażając gotowość i otwartość na współpracę w popularyzacji piłki młodzieżowej i seniorskiej.Partner Techniczny OZPN Konin