Walne Zgromadzenie Delegatów WZPN

2023-04-05 11:34:50, CMS

Coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN odbędzie się 21 kwietnia na terenie Poznań Confress Center MTP (ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań).

Początek obrad zaplanowany jest na godzinę 17:00.

Obrady będą miały charakter sprawozdawczy. Zgodnie z zasadami możliwość udziału w zebraniu przysługuje:

  • delegatom, którzy zostali wybrani w 2020 r. przez kluby lub na konferencjach klubów, zgodnie z postanowieniami statutu Wielkopolskiego oraz uchwały nr II/10/2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej (z późn. zm.). Ewentualną możliwość zmiany delegata reguluje § 20 ust. 7 statutu Wielkopolskiego ZPN, a zmiana taka jest dopuszczalna jedynie najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie w przypadku Klubów – członków Wielkopolskiego ZPN, którzy zgodnie z postanowieniami ordynacji wyborczej oraz § 25 statutu Wielkopolskiego ZPN mieli prawo do desygnowania co najmniej jednego delegata;
  • członkom władz Wielkopolskiego ZPN (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) oraz Sądu Koleżeńskiego nie będącymi delegatami;
  • Członkom Honorowym Wielkopolskiego ZPN;
  • członkom władz PZPN;
  • zaproszonym przez Związek gościom.

Zawiadomienie dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów zostało wysłane drogą mailową do Członków Wielkopolskiego ZPN. Wszelkie materiały zostaną przekazane bezpośrednio delegatom w terminie do 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

W razie pytań, prosimy o kontakt drogą mailową: walne@wielkopolskizpn.pl