Kurs sędziowski

2012-11-11 15:00:23, Lidia Rakowska

Zarząd Kolegium Sędziów organizuje kurs sędziowski dla Kandydatów, którzy chcieliby dobrze poznać przepisy gry w piłkę nożną i wstąpić do naszej sędziowskiej organizacji.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, kobiety i mężczyzn, którzy interesują się sportem, chcieliby się sprawdzić, czują ducha fair play.

  Wymagania:
 • wiek do 32 lat,
 • minimum średnie wykształcenie lub w trakcie,
 • sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i kondycyjnym.

  Dokumenty jakie powinni dostarczyć kandydaci:
 1. podanie-ankietę kandydata na sędziego z prośbą o przyjęcie na kurs,
 2. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 3. aktualną, podpisaną fotografię,
 4. zaświadczenie lekarskie od lekarza o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek dopuszczenia kandydata do egzaminów,
 5. dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia - w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument,
 6. zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów poniżej 18 roku życia).

Dokumenty proszę dostarczyć najpóźniej do 7 grudnia 2012 r. do siedziby KOZPN przy ul. Spółdzielców 3 p. 115 w Koninie lub pocztą elektroniczną: maciejziolkowski84@gmail.com.

W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr 609 965 856.

Zapraszamy!!!