Ważne dla klubów - zawodnicze karty Extranet bez opłat!

2013-01-31 08:47:54, Lidia Rakowska

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 16 stycznia 2013 r. Uchwałą nr I/37 podjął decyzję o zakończeniu produkcji elektronicznych kart indentyfikacyjnych dla zawodników w systemie Extranet oraz wydawania kart dotyczącej produkcji dla zawodników, którzy ukończyli 16 rok życia.

Ponadto upoważniono Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego do niezwłocznego opracowania nowego systemu robienia kart uwzględniając interesy wojewódzkich związków piłki nożnej.

Dotychczas wydane karty zachowują ważność i na ich podstawie można potwierdzać tożsamość zawodników.

Kluby chcąc zgłosić nowych zawodników, nadal składają do OZPN formularze ze zdjęciem (nie przyklejać) lecz nie wnoszą opłaty na konto PZPN.

O szczegółach i ostatecznych zasadach tych zmian poinformujemy kluby w najbliższym czasie.