Uchwała Nr 2/2013 w sprawie abolicji

2013-07-22 10:51:26, Lidia Rakowska

Uchwała Nr 2/2013 Walnego Zgromadzenia Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: abolicji. Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu na podstawie & 26 ust. 2 statutu Wlkp. ZPN postanawia co następuje: