Konferencja Poznań - Baranowo

2015-11-23 10:12:26, Albert Sosnowski

Rada Trenerów Wlkp. ZPN informuje o programie Konferencji Trenerów Poznań – Baranowo 13.12.2015 r.

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
9.15 – 10.15 Łukasz Becella - Taktyka obrony indywidualnej
10.30 – 11.15 Andrzej Juskowiak - Współczesne tendencje w treningu indywidualnym napastnika
11.15 – 11.45 REHA SPORT
12.00 – 13.00 Hubert Makaruk -Rola treningu siły mięśniowej i mocy maksymalnej w piłce nożnej
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 Hubert Makaruk – Wykorzystanie ćwiczeń lekkoatletycznych w treningu piłki nożnej – przesłanki praktyczne”
14.45 – 15.45 Łukasz Becella – Doskonalenie zachowań obronnych w grach i dynamicznych fragmentach gry
15.45 Zakończenie konferencji, obiad

Koszt udziału w konferencji w Baranowie wynosi 50 zł ( wpłata na konto Wlkp. ZPN - PKO BP I/O Poznań nr: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260). Zgłoszenie udziału ( wraz z kopią przelewu ) prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 11.12.2015 r. ( do godz. 11:00 ) na adres : dorozal@wp.pl. Zgłoszenie w terminie jest równocześnie potwierdzeniem udziału. Udział w konferencji jest jednym z warunków uzyskania lub przedłużenia licencji trenerskiej na 2016 rok.