Paweł Wojtala nowym Prezesem WZPN

2016-08-07 22:50:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

Paweł Wojtala został wybrany prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów. Pokonał w II turze dotychczasowego prezesa Stefana Antkowiaka stosunkiem głosów 79 do 67. W pierwszej turze uczestniczyło czterech kandydatów. Poza Antkowiakiem, który otrzymał najwięcej głosów (65 głosów) i Pawłem Wojtalą (51 głosów), o stanowisko Prezesa WZPN ubiegali się także: Łukasz Mowlik (17 głosów) i Andrzej Mroziński (16 głosów).

W nowych władzach WZPN zasiądzie kilku przedstawicieli okręgu konińskiego. Głosami delegatów do zarządu wielkopolskiego związku zostali wybrani: Michał Wasik (Prezes Sokoła Kleczew), Robert Nadgrodkiewicz (Prezes SKP Słupca) oraz Grzegorz Pietrzak (Prezes OZPN Konin). Ponadto w Komisji Rewizyjnej zasiadał będzie Eugeniusz Nowicki (Prezes Victorii Września). W Sądzie Koleżeńskim znalazł się Mirosław Durczyński (Sparta Barłogi). Ponadto Roman Jaszczak (Prezes Medyka Polomarket Konin) został delegatem na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej.