Obradował Zarząd KOZPN #5

2016-11-23 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

22 listopada 2016r. odbyło się piąte posiedzenie Zarządu KOZPN kadencji 2016-2020. Była to okazja, aby dokonać wstępnego podsumowania pierwszej rundy obecnego sezonu. Podczas spotkania Zarząd podjął trzy uchwały.

Obrady przebiegały pod znakiem podsumowania rundy jesiennej z perspektywy poszczególnych wydziałów i komisji. Wiele uwagi poświęcono na omówienie organizacji zimowych turniejów halowych dla drużyn młodzieżowych. Przedmiotem rozmów był także podział na grupy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Poszczególne sprawozdania będą publikowane na stronie OZPN w najbliższych dniach.

W trakcie obrad podjęto 3 uchwały

1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Marketingu powołano Grzegorza Łyczaka na nowego członka tej komisji (pobierz)
2. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Gier i Ewidencji powołano Andrzeja Gorzkiewicza na nowego członka tego wydziału (pobierz)
3. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny, w związku ze złożonym pismem, odwołano Tomasza Zielińskiego z funkcji członka Wydziału Dyscypliny (pobierz)

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
4. Przekazanie informacji z odbytego Zarządu Wielkopolskiego ZPN, który odbył się 17.11.2016 roku.
5. Sprawozdanie Wydziału Gier z przeprowadzonych rozgrywek za rundę jesienną sezonu 2016/2017.
6. Sprawozdanie Wydziału Dyscypliny za rundę jesienną sezonu 2016/2017.
7. Sprawozdanie Kolegium Sędziów za rundę jesienną sezonu 2016/2017.
8. Sprawozdanie Wydziału Szkolenia
9. Omówienie spraw związanych ze spotkaniem opłatkowym Zarządu, Wydziałów i Komisji KOZPN z Prezesami klubów
10. Zadłużenie klubów Konińskiego OZPN – stan na dzień 18.11.2016 r.
11. Wydział Gier i Ewidencji
       Organizacja zimowych turniejów halowych.
       Podział na grupy w poszczególnych kategoriach wiekowych
12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Marketingu za okres od ostatniego Zarządu.
13. Zatwierdzenie nowego członka Komisji ds. Marketingu.
14. Rozpatrzenie pism złożonych przez kluby
15. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Zarząd obradował w składzie: Grzegorz Pietrzak (Prezes), Robert Nadgrodkiewicz (Wiceprezes), Roman Jaszczak (Wiceprezes), Jarosław Kawka (Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji), Marek Pingot (Przewodniczący Komisji Licencyjnej), Grzegorz Pawlak (Sekretarz), Edward Krawczyk (Przewodniczący Wydziału Dyscypliny), Krzysztof Jurkiewicz (Przewodnicząc Komisji Odznaczeń), Bartłomiej Tarłowski (Przewodniczący Komisji ds. Marketingu). Zaproszonym gościem był Paweł Woźniak (Przewodniczący Kolegium Sędziów).