Nowe zasady przedłużania licencji trenerskich

2017-01-18 23:00:00, Bartosz Aleksandrowicz - Wielkopolski ZPN

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego informuje o zmianach w systemie licencyjnym dla trenerów. Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej proces przedłużania licencji odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Prolongatę licencji będzie można otrzymać przechodząc pełną procedurę w systemie na stronie www.pzpn24.pzpn.pl, która zostanie w pełni uruchomiona od 23 stycznia (poniedziałek). W związku z powyższym każdy trener chcący przedłużyć swoją licencję musi na wspomnianej stronie założyć konto indywidualne, a następnie złożyć wniosek o przedłużenie licencji w zakładce "Wydarzenia / kursy, licencje & konferencje" wybierając Komisję Licencji Trenerskich Wielkopolskiego ZPN 1/02/2017. Aplikacje składać będzie można do 6 lutego (poniedziałek).

Komisja zbierze się i rozpatrzy wnioski 13 lutego. Składający zostaną poinformowani wówczas o decyzji pozytywnej bądź poproszeni o uzupełnienie dokumentów (lista poniżej). Dopiero po tej wiadomości konieczne będzie uiszczenie opłaty licencyjnej i umieszczenie skanu dowodu wpłaty w systemie. Jest to finalny etap procesu otrzymania licencji, jaki musi wykonać szkoleniowiec.

By pomóc trenerom w sprawnym działaniu w nowym systemie, przygotowany został specjalny film instruktażowy:

Z ramienia Wielkopolskiego ZPN pomoc szkoleniowcom świadczy Jakub Strużyński. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem 517426314 lub mailowo - jakub.struzynski@wielkopolskizpn.pl.


I. WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PRZEZ KOMISJĘ LICENCYJNĄ WIELKOPOLSKIEGO ZPN

- PZPN B, UEFA C, UEFA B = 50 zł / rok

- PZPN A = 100 zł / rok

Powyższe kwoty należy przelać na konto o numerze 25 1020 4027 0000 1402 1395 9442.

W tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek "licencja trenerska".


II. DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI TRENERSKIEJ:

- certyfikat uczestnictwa w kursokonferencji trenerskiej w roku 2016 (w przypadku ubiegania się o przedłużenie licencji na trzy lata: za rok 2014, 2015, 2016)

- dyplom trenerski/instruktorski

- oświadczenie antykorupcyjne (do pobrania na portalu PZPN24)

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

- dowód wpłaty (opłatę wnosimy dopiero po przyznaniu licencji - nie jak do tej pory w trakcie składania dokumentów).