6 zmian w klasie A i B

2017-03-11 12:00:00, WZPN

Decyzją Wielkopolskiego ZPN od rundy wiosennej obecnego sezonu kluby klas A i B będą mogły dokonać w trakcie spotkań 6 zmian w składzie. Decyzję taką podjęła Komisja ds. Nagłych wprowadzając poprawkę do regulaminu rozgrywek, nadając nowe brzmienie §13 ustęp nr 7:

„Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek prowadzonych na szczeblu związku są uprawnione do wymiany maksymalnie:

  • 4 zawodników w rozgrywkach IV Ligi oraz Klasy Okręgowej
  • 6 zawodników w rozgrywkach Klasy A oraz Klasy B

Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta nr 1 wręczając mu kartkę z nazwiskami i numerami zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny."

Pilotażowy program zostanie wdrożony wskutek licznych postulatów płynących w tej sprawie bezpośrednio od klubów.

Wnioski o zwiększenie liczby możliwych do przeprowadzenia zmian pojawiły się już w sierpniu podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Przedstawiciele klubów argumentowali wówczas, że na najniższych szczeblach, gdzie ludzie grają w piłkę amatorsko, często dochodzi do sytuacji, w których zawodnicy nie otrzymujący szansy gry mimo znalezienia się w kadrze meczowej, rezygnują z regularnych treningów. Dlatego też trenerzy powinni mieć możliwość wpuszczenia na boisko jak największej liczby zawodników z ławki rezerwowych. Dzięki temu do minimum ograniczone mogłyby zostać również przypadki oddawania spotkań walkowerem z powodu problemów kadrowych.

Przedstawiane postulaty latem nie mogły zostać zrealizowane, bynajmniej nie trafiały w próżnię. Zarząd Wielkopolskiego ZPN z uwagą wysłuchiwał argumentów działaczy. Po przeanalizowaniu wszystkich "za i przeciw", a także możliwości regulaminowych, zdecydowano o testowym zwiększeniu limitu zmian zgodnie z wolą klubów. - Cały czas podkreślamy, że związek funkcjonuje dla klubów i jeżeli one są pewne, że konkretne działania będą dla nich korzystne, staramy się je wcielać w życie. Jest szereg kwestii związanych z organizacją rozgrywek, których nie mogliśmy wprowadzić od razu, bowiem sezon był już w trakcie. Teraz część przepisów ulegnie modyfikacji, a nad następnymi uważnie pracujemy, by uatrakcyjnić rozgrywki i podnieść ich poziom sportowy - mówi prezes Wielkopolskiego ZPN, Paweł Wojtala.