Paweł Woźniak złożył rezygnację

2018-03-03 22:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

Paweł Woźniak złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN Konin. Dymisję wręczył  na ręce Prezesa i członków Zarządu KOZPN podczas obrad, które miały miejsce 2 marca 2018r. Rezygnacja została przyjęta podczas oficjalnego głosowania. Jednocześnie wyznaczono następcę Pawła Woźniaka, którym został Jerzy Szwaciński.

Powodem mojej decyzji są sprawy osobiste oraz pełnienie funkcji Delegata Meczowego PZPN. Dziękuję wszystkim za współpracę - powiedział Paweł Woźniak.

Zarząd OZPN Konin dziękuje Pawłowi Woźniakowi za zaangażowanie na rzecz Kolegium Sędziów oraz liczy na dalszą współpracę i życzy powodzenia w pełnieniu obowiązków Delegata Meczowego PZPN.

Z rąk Grzegorza Pietrzaka, dotychczasowy Przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN Konin, otrzymał pamiątkową paterę w uznaniu za wykonaną pracę i zaangażowanie.