Walne Zebranie Sprawozdawcze KOZPN

2018-05-25 21:00:00, Bartłomiej Tarłowski - Komisja ds. Marketingu

12 maja w auli Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Przybyli delegaci jednogłośnie przyznali Zarządowi absolutorium oraz zatwierdzili nowy statut. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Jerzy Kurzawa, Wiceburmistrz Turku, Paweł Wojtala, Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Adam Luboński, Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci działaczy, którzy zmarli w czasie trwania obecnej kadencji Zarządu. Wśród tych osób znaleźli się: Leszek Chojnacki - wieloletni sędzia i obserwator, Roman Witkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jerzy Miszczak - Prezes KP Zryw Dąbie, Józef Szurgot - Wiceprezes Kasztelanii Brudzew, Leszek Matczak - Prezes Tura Turek, Jan Polusik - Gospodarz Orła Kawęczyn, Ryszard Deszcz - działacz Olimpii Koło, sędzia, obserwator.

Po krótkim wstępie oraz ukonstytuowaniu się Komisji Walnego Zebrania, dokonano podsumowania dotychczasowej działalność Zarządu OZPN Konin. Ta część rozpoczęła się od emisji filmu, który był podsumowaniem 2 lat działania nowych władz okręgowego związku.

Merytoryczną część sprawozdania rozpoczął Grzegorz Pietrzak, Prezes KOZPN. Kolejno głos zabrali Przewodniczący wszystkich Wydziałów i Komisji OZPN Konin. Treść sprawozdania została zawarta w poniższej prezentacji.

Walne zebranie sprawozdawcze ozpn konin 2018 from OZPN Konin

Sprawozdanie zakończyło się głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OZPN Konin. Delegaci przyznali absolutorium jednogłośnie.

Ważnym punktem Zebranie było zatwierdzenie nowego statutu. Jego zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania treści do zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. W tym celu Zarząd OZPN Konin powołał specjalną komisję, której pracami kierował dr Zdzisław Cichy, Honorowy Prezes OZPN Konin. Delegaci większością głosów przyjęli Nowy Statut Konińskiego OZPN Konin.

W trakcie zebrania wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia OZPN Konin oraz przyznano tytuły Honorowego Członka Zarządu KOZPN.

Lista wyróżnionych działaczy:

Złota Odznaka Honorowa Konińskiego OZPN:

 • Bartosz Migdalski (Strażak Licheń Stary)
 • Franciszek Robaszewski (Baszta Przedecz)
 • Piotr Górski (Warta Krzymów)
 • Marek Raszewski (Orzeł Kawęczyn)
 • Zdzisław Krupa (Straszkovia Straszków)
 • Regina Pingot (Sparta Konin).

Srebrna Odznaka Honorowa Konińskiego OZPN:

 • Jarosław Wojciechowski (Olimpia Koło)
 • Michał Kwiatkowski (Wicher Dobra)
 • Artur Zajdel (Tulisia Tuliszków).

Brązowa Odznaka Honorowa Konińskiego OZPN:

 • Henryk Głowacki (Warta Krzymów)
 • Przemysław Jankowski (GKS Sompolno)
 • Piotr Kozanecki (Zjednoczeni Rychwał)
 • Szymon Stankiewicz (GKS Sompolno).

Honorowi Członkowie Konińskiego OZPN:

 • Wiesław Tomaszewski (Górnik Konin)
 • Andrzej Kwiatkowski (Tur 1921Turek)
 • Ireneusz Walkowski (Kasztelania Brudzew)
 • Michał Klimczak (Tulisia Tuliszków).

Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem meczu Tur 1921 Turek – Obra Kościan, który gospodarze wygrali 1:0.

Zarząd OZPN Konin składa podziękowania Pawłowi Młynarskiemu oraz działaczom Tura 1921 Turek, za pomoc w organizacji spotkania.
Partner Techniczny OZPN Konin